Gabriela Firea, precizeză într-un comunicat de presă că “Parcul Verdi a fost achizitionat la cererea bucurestenilor, au existat nenumarate proteste si cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca care au dorit amenajarea parcului Verdi ca zona de agrement si spatii de joaca!”

“Achizitia s-a facut în conformitate cu prevederile legii, în deplina transparență cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public si cu votul majoritar al consilierilor generali, inclusiv PNL si USR!
Hotararile de Consiliu s-au dovedit temeinice şi legale, acest lucru fiind demonstrat si de faptul ca instanta a respins actiunea prefectului municipiului Bucuresti care atacase una dintre hotarari.
Valoarea de achiziție pentru cele 7 terenuri a fost de la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultata din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.

De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă doar 57% din valoarea estimata și solicitată inițial de proprietari, adica 87,475 milioane euro.

Trebuie sa fie clar pentru toata lumea ca proprietari ai terenurilor din Parcul Verdi dadusera in judecata Primaria Capitalei, in anul 2015, pentru lipsa de folosinta a proprietatilor, iar instanta a decis ca acestia trebuie despagubiti, deci Primaria Capitalei trebuia sa plateasca!

Ca urmare, prin achizitia acestor terenuri nu s-a produs un prejudiciu, ci, din contra, s-a rezolvat o situaţie litigioasa cu costuri mai mici.

Proprietarii parcelelor ce compun Parcul Verdi au dobândit imobilele în perioada 1998-2002 prin restituire în natură, fie pe bază de dispoziţii de primar, fie prin hotărâri judecătoreşti.

Prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti terenurile au fost încadrate în zona spaţiilor verzi – V1A, fiind declarate o zonă de spaţiu verde public cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri si fâşii plantate publice).

In anul 2015, o parte dintre aceşti proprietari au chemat în judecată Municipiul Bucureşti şi au solicitat despăgubiri reprezentând lipsa de folosinţa a imobilelor care deşi se aflau în proprietatea lor privată, cu categoria de folosinţă în cartea funciară de curţi-construcţii, conform PUG erau zone verzi şi nu puteau fi exploatate în vreun fel de către proprietari.

 In 2016, Tribunalul Bucureşti a admis cererea de chemare în judecată şi a obligat Municipiul Bucureşti la plata unor despagubiri ,,pentru perioada noiembrie 2011-ianuarie 2015;

Împotriva acestei hotărâri, ambele parti au formulat apel.

Pentru ca au existat nenumărate proteste şi cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca, în sensul amenajării Parcului Verdi si având în vedere obligaţiile privind spaţiile verzi ce revin autorităţilor publice locale Primarul General al Municipiului Bucureşti a emis Dispoziţia nr. 901/13.07.2017 prin care a înfiinţat Comisia municipală pentru analiza şi identificarea soluţiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului Bucureşti a terenurilor retrocedate şi amenajate ca spaţii verzi sau locuri de joacă pentru copii.

Din Comisie făceau parte reprezentanti ai Direcțiilor Economice, Urbanism, Mediu, Juridic, Contracte, Patrimoniu, Investitii, Cabinet Primar.

În cadrul ședințelor Comisiei, s-au analizat diverse propuneri privind imobile pentru a fi achiziţionate, printre care şi cele care compun ceea ce poartă denumirea de „Parcul Verdi”.

Comisia a propus:

-intocmirea unui raport de evaluare care sa stea la baza negocierii cu proprietarii

Intocmirea unui proiect de hotarare privind DEMARAREA procedurilor de achizitie pentru terenurile din Parcul Verdi.

Așa cum se poate constata, toate informatiile mentionate mai sus au fost prezentate si publicate in expunerea de motive si referatul de specialitate ale HCGMB nr. 315/2018, făcute publice la momentul adoptării HCGMB.

In cererile trimise Municipiului București de catre proprietari ai terenurilor, s-a precizat ca, in cazul in care se va ajunge la o intelegere cu Municipiul București, pentru achizitionarea terenului ce face obiectul sentintei, acestia sunt dispusi sa renunte la sumele datorate de Municipiul Bucuresti pentru lipsa de folosinta.

În acest sens, a fost adoptată HCGMB nr. 315/14.06.2018 privind demararea procedurilor de achiziţie a 7 terenuri în suprafaţă totală de 45,611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr, 2 bis şi Gheorghe Ţiţeica nr. 143-147, sectorul 2 – “Parc Verdi”.

Hotararea, care genera o aprobare prealabila acordata de către CGMB pentru continuarea demersurilor efective de achizitie, a fost votata aproape în unanimitate de consilierii generali, inclusiv PNL si USR.

Hotararea prevede:

Art. 1 Se aproba demararea procedurilor de achiziţie a 7 terenuri în suprafaţa totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis şi Gheorghe Ţiţeica nr. 143-147, sectorul 2 – „Parc Verdi”.

Art.2 Achiziţionarea terenurilor prevăzute la art. 1 va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce ta îndeplinire prevederile prezentei hotărâri/’

Această hotărâre nu a fost atacată, iar în urma ei, lucrările Comisiei au continuat, demarând PROCEDURA DE ACHIZITIONARE EFECTIVA a terenurilor, cu evaluarea lor prealabilă în vederea stabilirii preţului.

De altfel, articolul 2 este foarte clar si stabileste ca achizitionarea efectiva va fi aprobata de CGMB.

Dupa aprobarea acestei HCGMB, in luna iunie 2018, a intervenit o modificare legislativa importanta, respectiv a fost adoptată Legea nr. 233/2018, în august 2018, prin care s-a modificat Legea nr. 255/2010 în sensul că permite exproprierea şi pentru zone verzi necesare amenajării de parcuri, conform Legii nr. 24/2007.

Subliniem faptul ca, la momentul demararii proiectelor de achizitionare de spatii verzi si respectiv infiintarii comisiei, legea 255/2010 nu prevedea investitii pentru achizitionarea si amenajarea de spatii verzi.

Ca atare, la momentul demarării procedurii de achiziţie a terenurilor de către municipalitate – iunie 2018, procedura exproprierii reglementată de Legea nr. 255/2010 nu era aplicabilă obiectivelor de amenajare spaţii verzi.

DAR

Deşi s-a apreciat că nu se aplică modificările acestea procedurii de achiziţie demarate în iunie 2018, pentru a asigura deplina transparenta si cheltuirea eficienta, corecta si legala a banilor publici

COMISIA A DECIS că este oportuna efectuarea evaluarii conform procedurii din Legea nr. 255/2010 (art. 11, alin. (8) din această lege), iar aceasta impune ca suma minimă pentru despăgubire să fie cea din expertizele efectuate de Camera Notarilor Publici – în cazul nostru 1310 EUR/mp, respectiv 1074 EUR/mp,

Ca atare, s-a aprobat achiziţionarea imobilelor la preţul calculat potrivit Legii nr. 255/2010.

CA URMARE în  şedinţa din 06.09.2018, prin HCGMB nr. 573/2018, CGMB a decis achiziţionarea imobilelor la preţul convenit de părţi, cel ce rezulta din ultimul raport de expertiză întocmit în dosar.

 Valoarea de achiziție pentru cele 7 terenuri se ridica la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultata din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.

De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă 57% din valoarea estimata și solicitată inițial de proprietari, la 87,475 milioane euro.

Astfel, s-a aprobat HCGMB nr. 573/2018, cu votul tuturor consilierilor prezenti ai PNL, PSD, ALDE, PMP.

 Au fost 3 consilieri USB absenti, au votat “pentru” 2 consilieri USB, iar alti 8 consilieri USB s-au abtinut.

SUBLINIEM CĂ DACA SE DEMARA o procedură conform Legii nr.233/2018, valoarea de achiziţie era aceeaşi, DAR pe care urma să le achite PMB erau mult mai mari, intrucat proprietarii imobilelor nu renunţau la pretenţiile ce decurgeau din lipsa de folosinţă începând cu noiembrie 2011 şi până la data exproprierii”.

Sursa: Realitatea Din PSD

Articolul precedentCHECK-IN. WhatsApp schimbă politica de confidențialitate
Articolul următorIa pastila SRS: Nicușor Dan se transformă în Moș Gerilă