Înţelegând presiunea enormă asupra firmelor româneşti, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, depune astăzi, alături de ALDE și PRO România, un proiect de lege la Parlament, cu o serie de facilități fiscale, amânare și reeşalonare de plăți acordate companiilor și angajaților acestora.

Dacă Ordonanţa Guvernului cu privire la alocarea de 300 de milioane de euro pentru companiile private nu face altceva decât să capitalizeze sistemul bancar, proiectul de lege al PSD-ALDE-Pro ROMÂNIA prevede că, la cererea contribuabilului, operator economic, se amână la plată contribuțiile de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt definite în Codul fiscal.

La punctul 2, se mai prevede că tot la cererea contribuabilului operator economic, plata contribuției de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eșalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilității instituite, în proporție de 50% din volumul total scadent.

Facilitățile prevăzute la alin. 1 si 2 se acordă sub condiția păstrării valabilității contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioada de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

De asemenea, proiectul mai precizează că pe perioada acordării facilităților de la alin. 1 si 2, salariații beneficiază de vechime în muncă, iar contribuțiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat.

Conform Art. 3 din proiectul de lege, contribuabilii operatori economici, nu vor plăti dobânzi sau penalități de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuțiilor este amânată.

Acelaşi proiect de lege iniţiat de cele trei partide parlamentare, se mai precizează că la cererea beneficiarului , persoane fizice și operatori economici , se amâna la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilități (apa, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice si de internet, cablu TV) pentru toți beneficiarii de astfel de servicii de pe teritoriul României.
Paragraful 2 precizează că la expirarea perioadei de trei luni menționate la alin. (1), beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere.
Pentru ca să fie foarte clar, furnizorii de servicii de utilități vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/12 pe lună.

Articolul precedentCine este doctorul Virgil Musta care a vindecat 49 de pacienţi, infectaţi cu COVID-19?
Articolul următorCele 13 recomandări ale epidemiologului VIRGIL MUSTA pentru a ne feri de COVID-19