Ședință de Guvern importantă, joi, 2 noiembrie. 

Guvernul va aproba, joi, un proiect de lege prin care sunt propuse o serie de soluţii legislative de îmbunătăţire a cadrului legal în materia asociaţiilor şi fundaţiilor.

Astfel, proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege propune, în esenţă: standardizarea cererii de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, al cărei formular va fi aprobat prin ordin al ministrului Justiţiei; evidenţierea posibilităţii transmiterii formularului şi prin mijloace moderne de comunicare (posibilitate reglementată actualmente, de altfel, şi de normele de drept comun în materie procesual-civilă), prin inserarea unei menţiuni exprese în acest sens în cuprinsul textului.

Totodată, conform iniţiativei legislative, calitatea mandatarului desemnat pentru a desfăşura procedura de dobândire a personalităţii juridice nu mai este condiţionată de calitatea de membru asociat în viitoarea entitate, acesta putând fi orice persoană desemnată prin contract de mandat.

De asemenea, prin proiect se prevede eliminarea cerinţei depunerii unei traduceri legalizate pentru înscrierea unei asociaţii ce are denumirea într-o limbă străină, fiind apreciată suficientă depunerea unei traduceri simple (nelegalizate).

O altă modificare vizează instituirea unui criteriu obiectiv pentru înscrierea unei asociaţii sau fundaţii care foloseşte în denumirea sa cuvintele “naţional” sau “român”, respectiv împrejurarea că scopul şi obiectivele prevăzute în statutul persoanei juridice denotă desfăşurarea unei activităţi în interes general, chestiune care este lăsată la aprecierea instanţei (fiind eliminată cerinţa acordului prealabil al Secretariatului General al Guvernului).

Prin acelaşi proiect se stabileşte un termen mai lung (7 zile, care curge de la înregistrarea cererii) pentru verificarea legalităţii formularului de cerere şi a documentelor depuse în vederea dobândirii personalităţii juridice în condiţiile în care instanţele judecătoreşti au semnalat imposibilitatea obiectivă de respectare a termenului de 3 zile de verificare a îndeplinirii condiţiilor şi de soluţionare a cererilor de acordare a personalităţii juridice a asociaţiilor şi fundaţiilor şi, de asemenea, instituirea unui termen de maximum 45 de zile pentru remedierea neregularităţilor constatate, care curge de la înregistrarea formularului de cerere (pentru a asigura celeritatea procedurii), în scopul evitării respingerii/anulării cererii şi al introducerii ei ulterioare (ceea ce ar presupune plata unei noi taxe de timbru, precum şi alte cheltuieli suplimentare.

În şedinţă va fi aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea OUG nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

“Prezentul proiect are în vedere prelungirea perioadei acţiunilor planificate cuprinse în planurile de restructurare, până la 1 ianuarie 2025 cu scopul de a asigura tranziţia persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituţii rezidenţiale de tip vechi, în alternativele de tip familial sau rezidenţial nou-înfiinţate. Având în vedere noul termen, pentru coerenţă, începând cu data de 1 ianuarie 2025 finanţarea centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost îndeplinite obligaţiile privind finalizarea planurilor de restructurare a acestora, să se asigure exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti”, se arată în nota de fundamentare.

Tot prin ordonanţă de urgenţă, Guvernul va aproba unele măsuri de eficientizare a gestionării deşeurilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

“Prin prezentul proiect de act normativ se modifică şi se completează OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, prin adoptarea unui sistem de contribuţii datorate de către operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje primare nereutilizabile prevăzute în HG nr. 1074/2021, republicată, cu modificările ulterioare. Plata acestor contribuţii se va efectua pentru diferenţa dintre cantităţile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor anuale impuse şi cantităţile efectiv recepţionate conform cerinţelor prevăzute în HG nr. 1074/2021.(…) Sumele rezultate se utilizează pentru finanţarea dezvoltării infrastructurii gestionării deşeurilor în vederea atingerii obiectivelor naţionale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Astfel, producătorii care introduc pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje SGR, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să realizeze următoarele obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR: a) 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal pentru anul 2024; b) 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal pentru anul 2025; c) 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal începând cu anul 2026”, se explică în nota de fundamentare a proiectului.

În acelaşi domeniu se va adopta şi un proiect de hotărâre de modificare şi completare a HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, prin care, între altele, producătorii vor fi obligaţi să înregistreze în Registrul Ambalajelor SGR fiecare tip de ambalaj SGR pus pe piaţă.

“Comercianţii sunt obligaţi să indice valoarea garanţiei distinct de preţul produsului, atât la raft, cât şi în documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR. Se modifică semnificaţia termenului “tarif de gestionare”, prin menţionarea plăţii exprese a acestuia prin transfer bancar, în vederea asigurării transparenţei plăţilor.Tot în vederea asigurării transparenţei, producătorii sunt obligaţi să plătească administratorului SGR tariful de administrare şi valoarea garanţiei aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piaţa naţională, prin transfer bancar”, se mai spune în nota de fundamentare a proiectului.

Va fi aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea participării României la Acordul de Contribuţie privind asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene acordată Ucrainei, în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 2022/2463 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea autorizării efectuării plăţilor de către România.

În şedinţa de Guvern se va aproba şi suplimentarea bugetelor, din Fondul de rezervă bugetară, a mai multor ministere şi instituţii: Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Secretariatul General al Guvernului pentru Agenţia Naţională pentru Sport şi pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

În analiză se va afla şi un proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Televiziune pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Articolul precedentMinistrul sănătății anunță când vor fi gata centrele pentru mari arși: „Lucrurile s-au schimbat faţă de acum opt ani”
Articolul următorPSD, pe primul loc în preferințele românilor la locale – SONDAJUL care dinamitează scena politică: PNL și USR se bat pe locul 2